bodurfidan.net bodurfidan.net - Bodur Fidan

bodurfidan.netWebsite Profile

Title: Bodur Fidan
Keywords: Bodur fidan, bodur elma, bodur kiraz, bodur elma fidan?,bodur fidan yeti?ticili?i, bodur kay?s?, bodur armut, bodur ?eftali, bodur meyve, bodur elma yeti?tiricli?i, bodur armut yeti?tiricli?i, bodur ...
Description:Bodur fidan, bodur elma, bodur kiraz, bodur elma fidan?,bodur fidan yeti?tiricili?i, bodur kay?s?, bodur armut, bodur ?eftali, bodur meyve
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

bodurfidan.net Information

Website / Domain:bodurfidan.net
Website IP Address:89.19.30.130
Domain DNS Server:ns2.natrohost.com,ns1.natrohost.com

bodurfidan.net ranks

Alexa Rank:9661626
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

bodurfidan.net Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$658
Daily Revenue:$1
Monthly Revenue:$54
Yearly Revenue:$$658
Daily Unique Visitors:166
Monthly Unique Visitors:4,980
Yearly Unique Visitors:60,590

bodurfidan.net WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection close
Server Microsoft-IIS/6.0
Vary User-Agent, Accept
Content-Type text/html; charset=utf-8
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date Thu, 20 Sep 2018 02:53:51 GMT

bodurfidan.net WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
Bodur fidan 14 3.00%
bodur elma 4 0.76%
bodur kiraz 2 0.42%
bodur elma fidan? 2 0.65%
bodur fidan yeti?ticili?i 0 0.00%
bodur kay?s? 2 0.46%
bodur armut 3 0.63%
bodur ?eftali 2 0.49%
bodur meyve 7 1.48%
bodur elma yeti?tiricli?i 0 0.00%
bodur armut yeti?tiricli?i 0 0.00%
bodur ... 0 0.00%

bodurfidan.net Similar Website

Domain WebSite Title
fidanistanbul.com Fidan Sat???, Fide Sat???, internetten Fidan Sipari?i, Bodur A??l? Sertifikal? Meyve Fidan? S?s Bit...
bodurelmafidani.net Bodur Elma Fidan? Tel : +90 537 383 72 10
bodurfidani.net Bodur Elma Fidan? Tel : 0537 383 72 10
sermefidancilik.com Serme Fidanc?l?k - Bursada Armut Fidan?, Deveci Armut Fidani, Fidan Yeti?tiricili?i, Deveci Bodur A...
bodurelmalar.com Bodurelmalar.Com - elma fidan? bodur elma ?am ladin dut kay?s? nektarin erik süs bitkileri
alptekinbodur.com Alptekin Bodur
ibrahimbodur.com Dr. H. ?brahim Bodur
jimmybodur.co.uk Jimmy Bodur Male Grooming
dokufidan.com Doku Fidan
ardafidan.com Arda Fidan
okaylarfidan.com Okaylar Fidan
poslufidan.com Poslu Fidan
bademfidani.net Badem Fidan?
fidandeposu.com Fidan Deposu
betafidan.com Beta Fidan
fidanburada.com Fidan Burada
invitrofidan.com Invitro Fidan
fide-fidan.com Nesil Fidan

bodurfidan.net Alexa Rank History Chart

bodurfidan.net aleax

bodurfidan.net Html To Plain Text

Bodur Fidan Bodur Fidan Anasayfa Fidanlar?m?z Sertifikalar?m?z Referanslar?m?z Fidan Fiyatlar? Hakk?m?zda Online Sat?? ?leti?im Skip to content Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. bodurfidan.com Bodur Fidan.Net Ho?geldeniz Kemal Cüce Tar?m Ltd ?ti fidanc?l?k sekt?ründe 18 senedir devaml? kendini güncelleyerek ürün yelpazesine klasik ana?l? meyve fidanlar?ndan sonra bodur ve yar? bodur ana?l? meyve fidanlar? üretimine kayd?rm??t?r.Bodur ve yar? bodur meyve fidanlar?nda kullan?lan klon ana?lar labaratuvar ortam?nda doku kültürü ile üretilmi?tir. Bodur fidan ve yar? bodur fidan üretiminde kullan?lan klonal ana?lar mm106, m9, myrobolan 29c, garnem, isthara ferciana, maxma 14 , gf677 ana?lar?d?r.Bodur ve yar? bodur ana?larlar üretilen fidanlarla olu?turulan bah?elerle ülkemiz ?ift?isi birim alandan daha kaliteli ve daha tonajl? ürün almaktad?r.Geli?mi? ülkeler; bodur ve yar? bodur ana?larla bah?e tesislerine ülkemize g?re ?ok ?nce ge?mi?lerdir. Kemal Cüce Tar?m Ltd ?ti ailesi olarak hedefimiz ülkemizde bah?e kültürünü geli?tirmek ve bo? olan arazilerde uygun olan tar?m?n yap?lmas?n? sa?layarak birim alandan daha fazla ürün al?nmas? sa?lamak ve erozyonu ?nlemek ,i? pazarda ülkenin ?nde gelen fidan kurulu?lar?ndan biri olmak hemde d?? pazara a??larak ülke ekonomisine katk?da bulunmak,ara?t?rma enstitüleri ve üniversitelerle i?birli?i yaparak sa?l?kl? ve ad?na do?ru fidan üreterek ülkemiz ?ift?isi ile tar?m?m?z? daha ileri ta??makt?r. Bodur Fidan Dikimini Nas?l Yapmal?y?z? Yar? bodur veya bodur a??k k?klü fidan i?in dikimi; 1. Kuraca??n?z bah?enin projesini yapt?r?n ve bodur veya yar? bodur fidanlar?n dikim yerlerini kire? veya ?ubuk ile belirleyin. 2.?ukurlar? en az 50-50 cm veya 90-90 cm a??n. 3.?ukurdan ??kan topra?? d??ar?da b?rak?n. Yüzeyden yanm?? topra?a bir avu? leonardit k?kenli organik gübre gübreyi kar??t?r?n ?ukura tekrar doldurun.Hayvan gübresi kullanmay?n?z.Kullan?rsan?z steril olmas? gerekir. 4.Dikilecek bodur veya yar? bodur fidan?n k?k ve tepe budamas?n? yap?n. 5.Doldurdu?unuz ?ukurdan fidan?n k?k ?evresine g?re kürek ile yer a??n ve fidan? yerine koyun. K?klerini ?rt ve ayak taban? ile iyice s?k??t?r?n. 6.Fidan?n rüzgardan etkilenmemesi i?in 8 rakam? olacak ?ekilde ??ta ile ba?lay?n. 7.Toprak kuru ise can suyu verin. Yar? Bodur veya bodur tüplü fidan i?in: 1.Yukar?da yaz?l? olan 1,2,ve 3.maddelerin ayn?s?n? uygulay?n. 2.Doldurdu?unuz ?ukurdan fidan?n torbas? büyüklü?ünde yer a??n. 3.Torbadaki topra?? da??tmadan po?eti keserek ??kart?n ve fidan? yerine koyun. 4.(?ok ?nemli)?evresindeki kalan bo?lu?u el ile doldurun ve eski kesinlikle topra?a s?k??t?rmadan ?ylece b?rak?n. 5.Rüzgardan etkilenmemesi i?in ??ta ile ba?lay?n ve can suyu verin. Yukar?daki dikim kurallar?n?n tamam?n? di?er fidanlar i?inde uygulayabilirsiniz. Not:Bodur fidanlarlada dikim mesafesi s?ralar aras? 3 metre s?ralar aras? 1-1,5 metredir.Yar? bodur meyve fidanlar?nda fidanlar aras? 3 metre s?ralar aras? 4 veya 5 metredir.Bodur ana?l? fidanlarda tel terbiye sistemini kurman?z gerekir yar? bodur ana?l? fidanlarla ise buna gerek yoktur. SSS.3- Tüplü Fidan Ne Zaman Dikilmelidir? Cevap: Tüplü fidan, y?l?n 12 ay? dikilebilir yaln?z yaz aylar?nda ?zellikle dikildikten sonra k?? aylar?na oranla daha ?ok su ister.Sulad?ktan sonra herhangi bir sorun ya?amazs?n?z. Menü Bodur Fidan Nedir ? Anasayfa Hakk?m?zda Sertifikalar?m?z Fiyatlar?m?z Referanslar?m?z Online Sat?? Fidan Al?rken Nelere Dikkat Etmeliyiz Hasat Tarihleri Fidan Dikim ve Bak?m? Fidanlar?m?z Kampanyalar ve Duyurular S?k?a Sorulan Sorular üretim Tesisimiz ?leti?im Bas?nda Biz Kimler Burada ?u anda 3 konuk ?evrimi?i Anket Bodur Fidan? Tercih Ediyor musunuz ? Evet Hay?r Ara?t?r?yorum Sonu?lar En ?ok Okunanlar Klasik Ana? Fidan Fiyatlar?m?z BODUR ARMUT YET??T?R?L?C??? Bodur Ana?l? Fidan Fiyatlar?m?z BODUR MEYVE F?DANI GENEL ?ZELL?KLER? Yar? Bodur Ana?l? Fidan Fiyatlar?m?z Son Eklenenler ORDU AYBASTI ?l?esi Sertifikal? A??l? Badem Fidan? Sat??? Fiyatlar? ORDU ALTINORDU ?l?esi Sertifikal? A??l? Badem Fidan? Sat??? Fiyatlar? ORDU AKKU? ?l?esi Sertifikal? A??l? Badem Fidan? Sat??? Fiyatlar? N??DE ULUKI?LA ?l?esi Sertifikal? A??l? Badem Fidan? Sat??? Fiyatlar? N??DE ??FTL?K ?l?esi Sertifikal? A??l? Badem Fidan? Sat??? Fiyatlar? Anasayfa Fidanlar?m?z Sertifikalar?m?z Referanslar?m?z Fidan Fiyatlar? Hakk?m?zda Online Sat?? ?leti?im Mobile Version üst Designed By Artia Media bodur fidan, bodur kiraz,fidanc?l?k,bodur armut fidan? ,bodur elma fidan? fidan?, bodur kay?s? fidan? ,bodur erik fidan?, bodur badem, bodur ?eftali bodur nektarin, bodur meyve,bodur meyve fidan?, yar? bodur elma fidan? , yar? bodur kay?s? fidan? ,yar? bodur erik fidan? ,yar? bodur ?eftali fidan? ,yar? bodur nektarin fidan? ,yar? bodur badem, yar? bodur fidan ,bodur elma yeti?ricili?i,bodur erik yeti?tiricili?i, bodur armut yeti?tiricili?i, bodur badem yeti?tiricli?i, bodur meyve yeti?ticili?i,bodur ana?lar,bodur elma-fidan?, bodur erik-fidan? bodur kiraz yeti?tiricli?i,bodur a?a?lar,bodur a?a? yeti?tiricli?i,bodur fidan fiyatlar?,brokoli tohumu,?ilek tohumu,dere otu tohumu,bodur meyve a?a?lar?,fidan,b?rülce tohumu, yeti?tiricilik,fidan, fidan sat??? tohum, tohum sat???, kakaolu trabzon hurmas? fidan?, ?eftali fidan? sat?n al , nektarin fidan?, ?ekirdeksiz nar fidan?, nar fidan?

bodurfidan.net Whois

Domain Name: BODURFIDAN.NET
Registry Domain ID : 1534120620_DOMAIN_NET-VRSN
Registrar WHOIS Server : whois.nicproxy.com
Registrar URL: http://www.nicproxy.com
Updated Date: 2017-02-25T19:17:15Z
Creation Date: 2008-12-21T11:37:59Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-12-21T11:37:59Z
Registrar:NICS TELEKOMUNIKASYON TICARET LTD.STI.
Registrar IANA ID: 1454
Registrar Abuse Contact Email: abuse@nicproxy.com
Registrar Abuse Contact Phone: +90.2122132963
Reseller: NATRO COMMUNICATION LTD.
Domain Status: ok http://www.icann.org/epp#OK
Registry Registrant ID: CID-96486BOD
Registrant Name: Bilal CUCE
Registrant Organization: BilalCUCE
Registrant Street: KarsiyakaMah.M.KemalBulvarino60
Registrant City: Icel
Registrant State / Province: Mut
Registrant Postal Code: 33600
Registrant Country: TR
Registrant Phone: +90.3247744668
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +90.0000000090
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: b_cuce@hotmail.com
Registry Admin ID: CID-96486BOD
Admin Name: Bilal CUCE
Admin Organization: BilalCUCE
Admin Street: KarsiyakaMah.M.KemalBulvarino60
Admin City: Icel
Admin State / Province: Mut
Admin Postal Code: 33600
Admin Country: TR
Admin Phone: +90.3247744668
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +90.0000000090
Admin Fax Ext:
Admin Email: b_cuce@hotmail.com
Registry Tech ID: CID-96486BOD
Tech Name: Bilal CUCE
Tech Organization: BilalCUCE
Tech Street: KarsiyakaMah.M.KemalBulvarino60
Tech City: Icel
Tech State / Province: Mut
Tech Postal Code: 33600
Tech Country: TR
Tech Phone: +90.3247744668
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +90.0000000090
Tech Fax Ext:
Tech Email: b_cuce@hotmail.com
Name Server: NS1.NATROHOST.COM
Name Server: NS2.NATROHOST.COM
DNSSEC: Unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-20T02:53:51Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en